De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
LSX

Handhaving RO (Module 3)

Op 1 maart 2018 trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch veranderd is. Wie op het terrein werkt vraagt zich regelmatig af:  

 • wat exact zijn mijn bevoegdheden?
 • hoe en wanneer moet ik de nieuwe instrumenten inzetten?
 • hoe maak ik correcte documenten?
 • welke procedures doorloopt een dossier?

We geven met deze modulaire opleiding een antwoord op vragen van zowel beginnende als ervaren ambtenaren. We maken van de gelegenheid gebruik om in te pikken op de omgevingsvergunning en de implicaties daarvan op de handhaving: hoe loopt de koppeling/onlosmakelijk verbondenheid tussen milieu en RO? Wie stelt wat vast? ...

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd.

Module 1 - Vergunningen RO: 2 dagen op maandag 11 en vrijdag 15 maart 2019 van 9.00 tot 16.00 u.
Dit is een voortraject. Deze module kan ook opengesteld worden voor andere deelnemers, bijvoorbeeld administratieve medewerkers die (stedenbouwkundige) vergunningen behandelen.
Begeleiding: Tammy Philipsen, jurist Dienst Omgevingsvergunningen provincie Limburg

Module 2 - Handhaving RO: 1 dag op donderdag 21 maart 2019 van 9.00 tot 16.00 u.
Dit is de kern van de opleiding "handhaving stedenbouw".
Begeleiding voormiddag: Dries Wouters en Kris Franssens, Vlaamse Overheid Afdeling Handhaving – Sanctionering en advisering
Begeleiding namiddag: Bart Helsen, parketmagistraat Tongeren, economische en financiële sectie

Modules 3 en 4 kun je enkel volgen als vervolg op module 2. Je bepaalt zelf of je enkel module 3 of module 4 wil volgen, dan wel beide modules.

Module 3 - Vaststellen overtredingen RO als verbalisant: 1 dag op vrijdag 26 april 2019 van 9.00 tot 16.00 u.
Begeleiding voormiddag: Lennart Lathouwers en Elke Verheyden, Vlaamse Overheid  Departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg
Begeleding namiddag: Hugo De Cuyper en Claude Mulders, stad Genk Afdeling Omgeving & Handhaving – (respectievelijk) Handhavingscoördinator IGS handhaving ruimte MidLIM en Hoofdverbalisant RO Genk.

Module 4 - Herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur: 1 dag op donderdag 2 mei 2019 van 9.00 tot 16.00 u.
Begeleiding voormidddag: Lennart Lathouwers en Elke Verheyden, Vlaamse Overheid Departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg
Begeleiding namiddag: Jordy Maenhoudt, gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur, verbalisant ruimtelijke ordening en diensthoofd handhaving stad Lommel

Module 3 - Vaststellen overtredingen RO als verbalisant

 • Doel
  Als verbalisant RO handhavingsdocumenten voor het vaststellen van overtredingen correct en volledig kunnen opstellen.
 • Inhoud
  • Aanstelling en bevoegdheden verbalisant
   • raadgeving en aanmaning
   • vaststellen van stedenbouwkundige misdrijven/inbreuken, PV/verslag van vaststelling
   • stakingsbevel
  • Overzicht stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken met voorbeelden
  • Optreden op het terrein, tips over preventief handhaven, stakingsbevel, PV, verslag van vaststelling
  • Opstellen van een verslag voor de opmaak van een gewoon proces-verbaal (PV stedenbouwkundig misdrijf)
   • Voorbereiding; veldwerk; inhoud van een verslag; nazorg (verhoren, contact met het parket)
  • Opstellen van een verslag voor de opmaak van een PV bij stillegging handelingen of staking gebruik (PV stedenbouwkundige misdrijf)
   • Voorbereiding/timing; veldwerk; inhoud van een verslag (juridisch, administratief en specifieke inhoudelijke aspecten bij stillegging/staking); nazorg (politie, Afdeling Handhaving Limburg)
  • Opstellen van een verslag van vaststelling  (VVV stedenbouwkundige inbreuken)
   • Voorbereiding; veldwerk; inhoud van een verslag; nazorg (burgemeester en entiteit)
  • Praktische cases

Vereiste voorkennis
Voorafgaand module 2 gevolgd hebben.

Wanneer
Vrijdag, 26 april 2019

van 9.00 tot 16.00 u.

Waar

Provinciehuis Kempenzaal, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor al wie handhavingsbevoegdheden heeft gekregen in de VCRO:

 • de (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige verbalisanten
 • de (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs
 • de politie
 • de burgemeesters
 • administratieve medewerkers die vergunningen behandelen (enkel module 1).

Prijs

100,00 euro/per deelnemer/per dag opleiding (broodjeslunch inbegrepen)

Organisator

Initiatief van de Bestuursscholen i.s.m. de Vlaamse Overheid/departement Omgeving

Meer info

 • Max. 20 deelnemers zodat persoonlijke interactie mogelijk is. Daarom laten we voor deze eerste opleiding slechts een (1) persoon per bestuur toe.
  Je mag bijkomende inschrijvingen signaleren, zodat we een wachtlijst kunnen aanleggen.
 • Inschrijven via een e-mail naar martine.geurden@plotlimburg.be. Vermeld:
  • de naam van de werkgever
  • de deelnemer(s)
   • de naam van de deelnemer
   • de betrokken module(s) waarvoor ingeschreven wordt
   • per betrokken module eventuele belangstellenden, die op de wachtlijst terechtkomen
  • het e-mailadres waarnaar de factuur mag gestuurd worden.

We respecteren de datum van inschrijven. Snel inschrijven is dus de boodschap als je zeker wilt zijn van deelname!